Tượng đài Bác Hồ với nông dân
Tượng đài Bác Hồ với nông dân
Tượng đài Bác Hồ với nông dân
Tượng đài Bác Hồ với nông dân
Tượng đài Bác Hồ với nông dân
Tượng đài Bác Hồ với nông dân

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0000000000

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: ttxuctien@gmail.com

Địa chỉ: Quảng trường Thái Bình Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là dự án trọng điểm của tỉnh, được các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm Đây sẽ là địa chỉ để nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Thái Bình nói riêng đến tham quan, bày tỏ lòng kính yêu với Bác, cùng ôn lại những tình cảm gần gũi, sâu sắc mà Bác luôn dành cho những người nông dân. Phát huy truyền thống “Quê hương năm tấn” Thái Bình vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm, những lần Bác về thăm đều gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thái Bình cũng là địa phương đầu tiên đạt năng suất 5 tấn thóc/ha cao nhất toàn miền Bắc, góp công lớn cho sự nghiệp cách mạng của cả nước. Công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam được đặt tại Thái Bình đã thể hiện được tình cảm của Bác Hồ dành cho người dân Thái Bình cũng như tình cảm của người dân Thái Bình đối với Bác. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam không chỉ là công trình văn hóa ý nghĩa, là ... Xem thêm

Nhận xét và đánh giá

Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Bản đồ

Giới thiệu

×

Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là dự án trọng điểm của tỉnh, được các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm

Đây sẽ là địa chỉ để nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Thái Bình nói riêng đến tham quan, bày tỏ lòng kính yêu với Bác, cùng ôn lại những tình cảm gần gũi, sâu sắc mà Bác luôn dành cho những người nông dân.

Phát huy truyền thống “Quê hương năm tấn”

Thái Bình vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm, những lần Bác về thăm đều gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thái Bình cũng là địa phương đầu tiên đạt năng suất 5 tấn thóc/ha cao nhất toàn miền Bắc, góp công lớn cho sự nghiệp cách mạng của cả nước. Công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam được đặt tại Thái Bình đã thể hiện được tình cảm của Bác Hồ dành cho người dân Thái Bình cũng như tình cảm của người dân Thái Bình đối với Bác. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam không chỉ là công trình văn hóa ý nghĩa, là điểm đến của nhân dân cả nước để tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây còn là công trình có giá trị lịch sử, lưu giữ trường tồn những tình cảm Bác Hồ dành cho nông dân Thái Bình cũng như nông dân cả nước.

Phát huy truyền thống của quê hương, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần cuối Bác về thăm Thái Bình, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành “tỉnh gương mẫu về mọi mặt” như Bác hằng mong.

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực