Thái Bình: Vùng đất giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng

27/06/2019
1
397
Không chỉ có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, Thái Bình còn chứa đựng cả một đời sống sinh hoạt văn hóa truyền thống, là quê hương của rất nhiều những bậc tiền nhân, những con người qua các thời đại đã từng góp sức mình làm rạng ngời thêm trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Lịch trình của bạn