Các hoạt động tại Lễ hội Đền Trần năm 2023

Các hoạt động tại Lễ hội Đền Trần năm 2023
 • Từ ngày 03/02/2023
 • Số ngày 4 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 15 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 7 Địa điểm
 • 07:00
  Các hoạt động tại Lễ hội Đền Trần ngày 03/02/2023 (Ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão) Miễn phí

  Đền Trần

 • 08:30
  Tổ chức tế mở cửa tại Đền Trần Miễn phí

  Đền Trần

 • 11:30
  Tổ chức lễ rước (rước thủy và rước bộ) Miễn phí

  Đền Trần và bến sông Hồng

 • 19:15
  Tổ chức lễ Bái yết Miễn phí

  Sân tòa Trung tế đền Vua, đền Trần

 • 19:45
  Trình diễn thư pháp 2 câu thơ của vua Trần Nhân Tông Miễn phí

  Sân tòa Tiền tế đền Vua, đền Trần

 • 20:00
  Khai mạc Lễ hội Đền Trần ngày 03/02/2023 (Ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão) Miễn phí

  Sân lễ hội đền Trần

 • 21:00
  Triển lãm nhiếp ảnh tại Lễ hội Đền Trần ngày 03/02/2023 Miễn phí

  Sân đền Thánh

Ngày 2 3 Địa điểm
 • 07:00
  Các hoạt động phần Hội tại Lễ hội Đền Trần ngày 04/02/2023 Miễn phí

  Sân lễ hội đền Trần

 • 13:00
  Thi pháo đất tại Lễ hội Đền Trần Miễn phí

  Sân lễ hội

 • 19:00
  Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hưng Hà Miễn phí

  Sân lễ hội đền Trần

Ngày 3 3 Địa điểm
 • 07:00
  Các hoạt động phần Hội tại Lễ hội Đền Trần ngày 05/02/2023 Miễn phí

  Sân lễ hội đền Trần

 • 08:00
  Thi gói bánh chưng Miễn phí

  Sân tòa Tiền tế đền Vua

 • 09:00
  Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam Miễn phí

  Sân đền thánh

Ngày 4 2 Địa điểm
 • 07:00
  Các hoạt động phần Hội tại Lễ hội Đền Trần ngày 06/02/2023 Miễn phí

  Sân lễ hội đền Trần

 • 13:00
  Tổ chức giải kéo co huyện Hưng Hà Miễn phí

  Sân lễ hội

Bình luận và Đánh giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.