Lễ ra mắt CLB Chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng

25/05/2023
Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huyện Đông Hưng nói chung và Mê Linh nói riêng  luôn phấn đấu, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc biệt là trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Mê Linh vùng quê văn hiến có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Trước cách mạng tháng 8, Mê linh có cả trường dạy học chữ nho và chữ quốc ngữ. Người dân Mê Linh có tinh thần ham thích văn nghệ, từ xa xưa có các gánh chèo nổi tiếng và được diễn ra vào những dịp lễ hội, đình đám, người dân nơi đây thường biểu diễn hát chèo ở sân đình, sân chùa hay sân các gia đình quyền quý.

Người dân Mê Linh là những người nông dân chân lấm tay bùn, chưa một ngày được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Nhưng niềm đam mê và sở thích người dân cùng nhau truyền lửa đưa lời ca tiếng hát, lan tỏa tình yêu đối với bộ môn nghệ thuật chèo của quê lúa. Cho đến ngày nay cả xã có 7 thôn thì 7 thôn đều có câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trong đó có 02 CLB chèo.

                                                                                                   Tiết mục biểu diễn chèo tại buổi Lễ ra mắt CLB

Để lưu giữ và nhân rộng giá trị nghệ thuật truyền thống của chèo, thể theo nguyện vọng của các thành viên, ngày 23 tháng 5 năm 2023. UBND xã Mê Linh đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ chèo xã Mê Linh với 27 hội viên đều là hạt nhân của Câu lạc bộ CLB văn hóa văn nghệ của các thôn trong xã. Tại buổi lễ Câu lạc bộ đã thông qua quy chế hoạt động đồng thời để duy trì  hoạt động của câu lạc bộ đồng chí Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hoàng Lung đã giao nhiệm vụ và yêu cầu các thành viên câu lạc bộ cần đoàn kết, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tập hợp thêm thành viên tham gia, tích cực luyện tập để  khẳng định hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, góp phần duy trì và phát triển nghệ thuật chèo, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương phát triển chèo./.

                                                                       Minh Thu

 

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn