Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2023

13/01/2023
Lễ hội đền Trần năm 2023 tại Thái Bình diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 03/02/2023 đến ngày 07/02/2023 (tức từ ngày 13 đến 17 tháng giêng năm Quý Mão) tại Khu di tích lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Hình ảnh: Lễ hội đền Trần (st)

Tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hoá nhà Trần ở Thái Bình, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 30/12/2022 về việc tổ chức Lễ hội đền Trần năm 2023.

Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2023 góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân năm mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Hình ảnh: Thi cỗ cá (st)

Phần lễ được tổ chức trong các ngày từ 03/02 đến 07/02/2023 (từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão), bao gồm các hoạt động:

Các nghi lễ truyền thống: Lễ dâng hương tại lăng mộ các vua Trần, lễ tế mở cửa, lễ dâng cặp bánh kỷ lục Việt Nam của Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng, lễ rước (rước thuỷ và rước bộ), lễ bái yết; trình diễn Thư pháp hai câu thơ của vua Trần Nhân Tông "xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/ Sơn hà thiên cổ điện kim âu".

Phần hội được tổ chức trong các ngày từ 03/02 đến 07/02/2023 (từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão), bao gồm các hoạt động:

- Từ ngày 03-07/02/2023 (từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão): Triển lãm nhiếp ảnh mỹ thuật tỉnh Thái Bình mừng Đảng, mừng Xuân.

- Ngày 04/02/2023 (ngày 14 tháng Giêng): Thi cỗ cá, thi pháo đất, liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hưng Hà.

- Ngày 05/02/2023 (ngày 15 tháng Giêng): Thi gói bánh chưng, tổ chức Ngày Thơ Việt Nam;

- Ngày 06/02/2023 (ngày 16 tháng Giêng): Giải võ cổ truyền tỉnh Thái Bình, giải kéo co huyện Hưng Hà, thi kéo lửa nấu cơm cần xã Tiến Đức./.

Thuỳ Dương

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn