Hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới 27/9/2023 chủ đề: "Du lịch và đầu tư xanh"

27/09/2023 27/09/2023 1331 0
Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã lựa chọn Vương quốc Saudi Arabia làm quốc gia chủ nhà tổ chức những sự kiện, hoạt động chính vào Ngày Du lịch Thế giới năm 2023. Theo đó, chủ đề Ngày Du lịch Thế giới năm 2023 sẽ là “Du lịch và đầu tư xanh”.

Ảnh sưu tầm (Nguồn: Internet)

Tại Việt Nam, trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đưa ra định hướng "Phát triển du lịch xanh, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường". Nhằm khẳng định và hiện thực hóa chủ trương nói trên, Năm Du lịch Quốc gia năm 2022 và 2023 đều chọn chủ đề về du lịch xanh. Trong đó, Năm Du lịch Quốc gia 2022 có chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, du lịch xanh, bền vững. Chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận cũng được lựa chọn là “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Đây chính là thông điệp khẳng định sự nhất quán trong chủ trương, định hướng thống nhất hành động, liên kết tất cả địa phương, điểm đến, doanh nghiệp và các bên liên quan trong ngành du lịch đưa du lịch phát triển theo hướng xanh, bền vững. 

Ảnh biển "vô cực" (Tác giả: Tô Mạnh)

Tại Thái Bình, loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn gắn việc phát triển du lịch với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái cũng được chú trọng. Ngày 24/8/2022, UBND ban hành quyết định số 1878/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2023 và đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, khai thác phát triển du ịch và bảo vệ môi trường; nông thôn Thái Bình tiếp tục là nơi đáng sống, là chốn đi về của bao người con quê hương, là nơi đáng được đến nghỉ ngơi, tham quan trải nghiệm của du khách trong nước và quốc tế, đồng thời để tạo được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh. Trong năm 2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch tại điểm du lịch huyện Thái Thuỵ  để truyền đạt các kiến thức tổng quan về du lịch, bảo vệ môi trường du lịch, kỹ năng phục vụ khách du lịch....đảm bảo phát triển du lịch theo hướng bền vững, tổ chức đoàn khảo sát tại các điểm du lịch làng nghề như Làng nghề dệt đũi Nam Cao, chạm bạc Đồng Xâm huyện Kiến Xương, làng vườn Bách Thuận huyện Vũ Thư để có định hướng phát triển du lịch bền vững, lâu dài theo hướng thân thiện với môi trường, giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội - kinh tế, sinh kế của người dân địa phương./.

Thuỳ Dương

Bản đồ

Lịch trình của bạn