Các Lễ hội truyền thống ở Thái Bình

01/04/2021 01/04/2021 11945 0
Thái Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của nghệ thuật hát chèo, múa rối nước và nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc với 09 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có 8 lễ hội truyền thống và 1 nghệ thuật trình diễn gian.

Lễ hội chùa Keo

Lễ hội chùa Keo được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể năm 2017. Hàng năm, hội chùa Keo được mở vào 2 kỳ: Hội xuân vào mùng 4 Tết và hội thu từ ngày 13 đến 15 tháng 9 âm lịch với nhiều lễ thức, trò chơi, trò diễn xướng dân gian đặc biệt.

 

Lễ hội Đền Trần

Lễ hội đền Trần được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

 

Lễ hội Đình, đền, bến tượng A Sào

Lễ hội Đình, đền, bến tượng A Sào được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015. Lễ hội được tổ chức ngày 10 tháng 02 âm lịch hàng năm.

 

Lễ hội Đền Tiên La

Lễ hội Đền Tiên La được công nhận là Di sản vă hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Lễ hội diễn ra vào ngày 17 tháng 3 âm lịch hàng năm (trùng ngày mất của Bát Nạn tướng quân 17/3 năm Quý Mão).

 

Lễ hội đền Đồng Bằng

Lễ hội đền Đồng Bằng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 1986. Lễ hội mở vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm.

 

Lễ hội làng Lộng Khê

Hàng năm, lễ hội được dân làng Lộng Khê tổ chức lễ hội từ ngày 23 – 25/3 âm lịch với nhiều hoạt động như: rước nước, rước kinh, tế lễ mở cửa đền… 

​​​​​​

Lễ hội làng Quang Lang

Được tổ chức ngày 14- 4 âm lịch hàng năm, thuộc làng Quang Lang, xã Thụy Vân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Lễ hội đặc sắc với điệu múa ông Đùng, bà Đà - nhằm cầu mong sự sinh sôi, thịnh vượng.

 

Hội Sáo Đền

Diễn ra từ ngày 20 đến 27 tháng 3 âm lịch tại Làng An Lão, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.Với đủ các trò chơi đặc biệt là thi diều sáo, trò thi bắt vịt, bắt chạch, thổi cơm thi, hội vật, các cỡ, diễn chèo, rước đèn.

 

Bản đồ

Lịch trình của bạn