Cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Bát Xát và Biểu tượng (logo), Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Y Tý

12/06/2024
Với mục tiêu quảng bá du lịch, thể hiện nét riêng về du lịch huyện Bát Xát và du lịch xã Y Tý, UBND huyện Bát Xát xây dựng kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Bát Xát và biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch Y Tý

1.  Đối tượng tham gia:

Tất cả các tổ chức, cá nhân (Tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp) trên toàn quốc có khả năng sáng tác Logo và Slogan du lịch Bát Xát và Y Tý đều được tham gia cuộc thi.

2. Số lượng tác phẩm dự thi:

Không hạn chế số lượng tác phẩm.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Hạn nộp tác phẩm dự thi chậm nhất tính theo dấu bưu điện hoặc email: ngày 28/06/2024;

- Tổ chức chấm điểm, chỉnh sửa, bổ sung và trao giải cuộc thi: tháng 7/2024

- Công bố trao giải cuộc thi: Dự kiến tháng 8/2024

(Nếu có thay đổi về thời gian BTC sẽ thông báo sau)

Sông mây ở Y Tý

4. Địa điểm tiếp nhận thông tin và tác phẩm dự thi:

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bát Xát, Tổ 4, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (liên hệ ông: Phạm Văn Tâm - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Phó Trưởng Ban Tổ chức; ĐT: 0983 384 733).

Xem Thể lệ chi tiết tại đây.

BBT

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn