HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH TẠI XÃ BÁCH THUẬN, HUYỆN VŨ THƯ NĂM 2023

02/11/2023 02/11/2023 225 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, sáng ngày 02/11/2023 tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch trên địa bàn huyện Vũ Thư năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Cường - phó giám đốc Sở, đồng chí Phạm Công Diện - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, cùng các đại biểu đại diện cơ quan quản lý du lịch cấp tỉnh, huyện, và địa bàn xã Bách Thuận cùng khoảng 200 học viên là cộng đồng cư dân địa phương.

Ảnh: Đồng chí Trương Văn Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình phát biểu tại hội nghị. Nguồn: Tác giả.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Văn Cường nhấn mạnh công tác gắn kết giữa du lịch, nông nghiệp và khu vực nông thôn sẽ giúp tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm mang tính cạnh tranh cao, có thương hiệu cho một tỉnh có lợi thế lớn về nông nghiệp như Thái Bình. Đây cũng là việc thực hiện nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo trong công tác xây dựng dự thảo Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 tỉnh Thái Bình với mục tiêu nhằm khai thác thế mạnh về nông nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp của Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, là ưu tiên lựa chọn cho du khách trong và ngoài nước; xây dựng và giữ vững thương hiệu nông sản Thái Bình trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua hoạt động du lịch.

Ảnh: Đồng chí Phạm Công Diện – phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư phát biểu tại hội nghị. Nguồn: Tác giả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Diện cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang xây dựng và lên kế hoạch ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển du lịch gắn với phát triển nông thôn, thương mại và dịch vụ. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng các đề án tại các xã trên địa bàn, trong đó có xã Bách Thuận. Sự hoàn thiện và đưa vào thực hiện các đề án cấp xã trong tương lai với chủ trương chỉ đạo, sự quyết tâm và hỗ trợ của các cấp, ngành sẽ giúp chuẩn bị tâm thế và gia tăng nhận thức cho người dân để phát triển, tham gia chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng du lịch của địa phương. Đây là một trong sáu nhiệm vụ quan trọng được xây dựng trong dự thảo nghị quyết, song song cùng với các mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di tích, di sản. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở quan trọng để Bách Thuận xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng gắn với các vùng dược liệu có giá trị cao của địa phương. 

Hội nghị tập huấn tại xã Bách Thuận là hội nghị mở đầu cho các hội nghị tập huấn nghiệp vụ du lịch tại các địa bàn trên tỉnh Thái Bình diễn ra trong tháng 11.  

Phạm Ngọc. 

Bản đồ

Lịch trình của bạn